Cmentarz wojenny nr 373 w Wiśniowej

Pomnik

Informacje

  • Adres: 32-412 Wiśniowa
  • Gmina: Gmina Wiśniowa

Parametry

Miejsca

  • Gmina: Gmina Wiśniowa
Niewielki cmentarz wojenny nr 373 powstał tuż poniżej grzbietu Dziadkówki, w lesie na jej wschodnim zboczu ponad doliną Krzyworzeki z zabudowaniami Wiśniowej. Należy do X okręgu cmentarnego Limanowa i pochowano na nim 29 żołnierzy austro-węgierskich oraz 10 z armii carskiej. Projekt cmentarza przygotował autor większości projektów i kierownik artystyczny okręgu X Gustaw Ludwig. Żołnierze pochowani na cmentarzu polegli podczas bitwy w dolinie Krzyworzeki, stoczonej 3–6 XII 1914 r. Bitwa była częścią większej operacji łapanowsko-limanowskiej, która miała doprowadzić do odrzucenia Rosjan z południowych rubieży twierdzy Kraków i odsunięcia niebezpieczeństwa pokonania przez nich przejść przez Karpaty na południe. Sam cmentarz powstał w 1916 r. i wówczas przeniesiono na niego szczątki poległych, pochowanych wcześniej w prowizorycznych mogiłach w różnych miejscach w okolicy.

Cmentarz wojenny nr 373 – Wiśniowa   –   austriacki   cmentarz wojenny z okresu   I wojny światowej   wybudowany przez   Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie   i znajdujący się na terenie jego okręgu X   Limanowa.

Opis:

Żołnierzy obydwu walczących stron, poległych w dniach 3–6 grudnia 1914 r., w bitwie w dolinie   Krzyworzeki, w początkowej fazie   operacji łapanowsko-limanowskiej, chowano w miejscu, gdzie zginęli. Dopiero w 1916 r, na wschodnim stoku wzgórza Dziadkówka, zbudowano cmentarz i złożono na nim prochy żołnierzy ekshumowane z przypadkowych miejsc pochówku.

Nekropolia znajduje się w południowej części miejscowości   Wiśniowa, w przysiółku Jurkówka, na skraju niewielkiego lasu, na stoku wzgórza nad   drogą wojewódzką nr 964   prowadzącą do   Kasiny Wielkiej, ok. 600 m na zachód od   cmentarza wojennego nr 374.

Pochowano na nim 29 żołnierzy austro-węgierskich oraz 10 żołnierzy rosyjskich.

Cmentarz, obecnie wpisany do rejestru zabytków, projektował   Gustaw Ludwig.