Gmina Sułkowice

Brama Beskidów

#GminaSułkowice to gmina leżąca ok. 30 km na południe od Krakowa. Słynąca w minionym stuleciu z tradycji kowalskich, dzisiaj powoli staje się miejscem wypoczynku oraz rozwijającym się turystycznie i rekreacyjnie terenem.

Gmina Sułkowice stanowi część powiatu myślenickiego w województwie małopolskim. Gminę tworzą miasto Sułkowice (na prawach miejskich od 1969 roku) oraz sołectwa: Rudnik, Harbutowice, Krzywaczka oraz Biertowice.

Malowniczo położona na pograniczu Beskidu Średniego i Pogórza Wielickiego gmina przyciąga swym urokiem, barwnymi krajobrazami oraz leśnym bogactwem. Zachęca do rodzinnych wędrówek, zwiedzania na rowerze, a zimą szusowania na stoku narciarskim.

Gmina Sułkowice kryje w sobie wiele pereł dziedzictwa kulturowego jak stare kuźnie kowalskie - wolnostojące, niewielkie budynki pochodzą z przełomu XIX i XX wieku, gdzie kowale i podkuwacze wyrabiali kute elementy, a także podkuwali konie.

Poniżej Przełęczy Sanguszki tuż przy drodze wojewódzkiej nr 956 znajduje się pięknie odrestaurowana kamienna studnia. Została wykonana w 1912 r., jako miejsce odpoczynku podróżujących w góry oraz źródło wody dla pracujących rolników i ich zwierząt.

Krajobrazowy rezerwat „Las Gościbia” położony jest w północnej części Beskidu Średniego. Utworzony został w 2001 r. na obszarze 281,46 ha. Obejmuje źródliskowy obszar rzeki Gościbia. Koryta strumieni urozmaicone są licznymi progami skalnymi, tworzącymi malownicze kaskady.

Gmina Sułkowice posiada również pomnik przyrody nieożywionej - Diabelski Kamień, czyli unikatowa w kształcie i rozmiarach formacja skalna.

Niewątpliwymi atrakcjami turystycznymi gminy są: liczne szlaki turystyczne, stok narciarski w Harbutowicach - Szklana Góra oraz rekreacyjny Zalew w Sułkowicach - sztuczny zbiornik wodny z molem i podestami w malowniczo położonym naturalnym parku rzecznym. Wokół zalewu poprowadzone są alejki spacerowe i rowerowe. Przy zalewie znajduje się amfiteatr ze sceną oraz miejsce do biesiadowania.