Gmina Lubień

Brama Beskidów

#GminaLubień stanowi swoistą bramę wlotową od strony Krakowa na teren Podhala oraz Nowosądecczyzny, położoną na trasie Kraków - Zakopane, wzdłuż drogi S7 - popularnej "Zakopianki". Jej teren obejmuje pasmo Beskidu Wyspowego i Beskidu Średniego. Od północy graniczy z Gmina Pcim, od południa z Gminą Rabka, od zachodu z Gminą Jordanów, a od wschodu z Gminą Mszana Dolna. W skład gminy wchodzą: Krzeczów, Lubień, Tenczyn oraz Skomielna Biała.

Położenie poszczególnych wsi Gminy Lubień w dolinach śródgórskich stwarza idealny mikroklimat. Pasma górskie i szerokie pasma lasów zapewniają bardzo dobre warunki klimatyczne.

Oprócz klimatu bogactwem gminy są przepiękne krajobrazy. Tworzą je łagodne góry i wzniesienia, porośnięte w górnych partiach lasami, z bogatym poszyciem. Najciekawszym szczytem gminy Lubień jest położony w Beskidzie Wyspowym - Szczebel (976 m.n.p.m.) z którego w łatwy sposób można dostać się przez przełęcz Glisne na Luboń Wielki (1022 m.n.p.m. - gm. Mszana Dolna) gdzie zlokalizowane jest schronisko górskie. Malowniczo położone rzeki i liczne potoki wzbogacają turystyczno-wypoczynkowe walory Gminy. Stosunkowo łatwo dostępne góry, otaczające Gminę Lubień, wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu i bogatą szatą roślinną, tworzą doskonałe warunki do uprawiania turystyki, rekreacji oraz różnych form aktywnego wypoczynku.

Gmina Lubień to jedna z trzech gmin Ziemi Myślenickiej (obok Tokarni i Pcimia) związana z Kliszczakami.