Kim jest ,,Banda Burek”?

5 kwietnia 2024 15:37

Zespół Banda-Burek został założony jesienią 1953 roku przez ówczesną kierowniczkę świetlicy wiejskiej.

Nazwa zespołu odwołuje się do legendy o bandzie Burka, która grasowała w okolicach Wiśniowej. Według legendy Burek i jego banda słynęli z kradzieży koni: okradali gospodarzy i karczmy gdzie odbywały się wesela. Na jednym z wesel pojawił się niespodziewanie Burek ze swoją bandą, tańczył, śpiewał i zabawiał karczmarkę. Swoją brawurą i tempem porwał gości do zabawy. Podczas gdy weselnicy zapomnieli się w tańcu i śpiewie, całe obejście karczmy zostało doszczętnie okradzione. Legenda ta jest bardzo ważną częścią lokalnej tożsamości i kultury ludowej.

Założyciele zespołu Banda-Burek bazowali na autentycznych przyśpiewkach i tańcach z regionu, zaś postać wesołego, roztańczonego rozbójnik stała się ich „patronem”.

Zespół w swoim gronie skupia ludzi bardzo zaangażowanych społecznie, serdecznych, otwartych na innych, wrażliwych na piękno kultury ludowej. Ludzi, którzy nie tylko kochają taniec i śpiew, ale również teatr.

Wiele osób z Zespołu występuje w Amatorskim Zespole Teatralnym oraz w Grupach Śpiewaczych. Zespół jest wizytówką i dumą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej. 

Od 70 lat występy Zespołu Regionalnego ,,Banda Burek” cieszą się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko wśród mieszkańców gminy Wiśniowa. Jego wkład w szerzenie kultury regionalnej został doceniony również w skali powiatu i województwa.

Zespół swoimi występami zachwyca mieszkańców różnych miast i wiosek - tworząc w ten sposób historię polskiego folkloru.

GOKiS Wiśniowa

_____

Bardzo dziękujemy GOKiS Wiśniowa za materiały do artykułu.