Relacja z konferencji turystycznej w Suchej Beskidzkiej

16 kwietnia 2024 19:28

Dziś mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji poświęconej wyzwaniom, jakie napotkała branża turystyczna w wyniku pandemii COVID-19 oraz perspektywom zarządzania turystyką na szczeblu lokalnym [PROCESY I MODEL INTEGRACJI INTERESARIUSZY LOKALNEJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PO PANDEMII COVID-19].

1 część konferencji była poświęcona omówieniu badań przeprowadzonych dwa lata temu, które miały na celu zidentyfikowanie zmian i wyzwań, jakie pojawiły się w związku z epidemią. Przystosowanie się do nowej rzeczywistości wymusiło szereg działań, które teraz stały się normą - takie jak zwiększenie przestrzeni, zorganizowanie miejsc do dezynfekcji czy ograniczenie liczby osób uczestniczących w imprezach.
 
2 część konferencji dotyczyła zarządzania turystyką na poziomie lokalnym, w tym wprowadzenia opłaty pobytowej. Dyskusja skupiła się na sposobach zagospodarowania tych środków, aby przyczyniły się one bezpośrednio do rozwoju branży turystycznej.
 
Po wykładach przyszedł czas na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów. Jako przedstawiciele #LOTMyślenickaBramaBeskidów, wraz z innymi reprezentantami branży turystycznej, rozmawialiśmy o wyzwaniach, przed którymi stoi turystyka po pandemii COVID-19 oraz o perspektywach zarządzania na szczeblu lokalnym.
 
Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej w Zamku w tejże miejscowości.